Monday, September 29, 2008

Basa Sunda Dina Tulisan

Nu mairan atawa ngomentaran tulisan kuring rupa-rupa kasang tukangna. Aya birokrat, mahasiswa, guru, blogger (eta mah puguh deui), pagawe (negri atawa swasta) jrrd. Ditilik tina eusi komentar, aya nu iseng, babalagonjangan, pikaseurieun, malah sakapeung mah aya oge nu matak nyentug kana angen. Tapi teu dijieun pikir, sabab kabeh oge ngabogaan hak pikeun mairan. Saur pun biang tea mah, "Keun we da omongan mah teu matak bohak."
 
Komentar, boh dina shoutbox (kotak panyeluk) atawa ngaliwatan email (surelek), kadang-kadang jadi inspirasi pikeun nyieun tulisan. Kungsi aya nu nanya ngaliwatan email, naha cenah ari nulis mah kuring sok make basa kasar, tapi ari ngawalonan komentar sok make basa lemes. Ku kuring dijawab, sabenerna basa nu mindeng dipake dina tulisan teh kaasup basa loma atawa conggah alias sedeng.
 
Dina garis badagna, aya tilu panta basa dina basa Sunda:
  1. Basa lemes
  2. Basa loma/conggah/sedeng
  3. Basa kasar
Ku naon pangna kuring mindeng nulis make basa sedeng? Ku naon henteu basa lemes? Sabenerna euweuh nu nyaram masing rek nulis make panta nu mana bae oge. Rek basa lemes mangga, rek basa loma pek, rek basa kasar karep teuing. Ngan nurutkeun kapantesan, ngan basa lemes jeung basa loma nu pantes dipake dina nyieun tulisan, sabab basa kasar mah pantesna oge ngan keur nyarekan :-)
 
Jadi lamun kitu pilihanana tinggal dua: make basa lemes atawa basa loma. Kuring biasana milih basa loma ku sabab tulisan teh biasana teu ditujukeun husus ka hiji jelema. Ku sabab ngaranna basa loma, jadi tangtu tujuanana oge sangkan karasana leuwih loma atawa conggah tur euweuh hahalang antara nu nulis jeung nu maca tulisan.
 
Kumaha mun aya nu hayang make basa lemes? Ih, mangga teh teuing, da cek tadi ge euweuh nu nyaram. Nu penting mah lamun nulis peupeujeuh ulah make basa kasar tur garihal, sabab tangtu nu maca bakal asa dicarekan. Kecuali lamun tujuan urang nulis teh memang hayang nyingsieunan nu maca :-)
 
Nyanggakeun.
 

Pamaos SundaBlog

 

1 comment:

DADANG said...

NABI,JESSUS1000MASEHI,MAHLUK,JIN ROMA1000ITB2008-GREATWALLRRT1000MSH MARINATORI…

DISERANGROMA GABALTARIKH1000 USA MASIH KOSONG

ABOUT D.I 1000MSH USA MASIH KOSONG

ARABIA BODYDOWN1000 GGL JAKARTA 1000MSH USA MASIH KOSONG

IBNUSINA1500MASEHI 1500JAKARTAEKO GAGALMSH USA MASIH KOSONG

IRAQ VERSUS IRAN1500 JAKARTA EKO MASIH GAGAL1500 USA MASIH KOSONG

BUFFER 1500-1600 BUBATGAJAHMADA,ALT BDG-JAKARTABSP45

DITUNGGU JAKARTAEKO 1600JAKARTAEKO MSH GAGAL SU AND JAWA ?
SELAMA100TAHUN-ARAB

SUNDA-JAWA ?TAH,IEUP 1600JAKARTA EKO MSH GAGAL SU AND JAWA ?

RUSIA TSAR I-JAJAHAN GEOPOLITIK R.I JAKARTAEKO,GANGGUDUNIA SUNDA -JAWA ?TAHIEU

MENDIDIK SU DAN JAWA JAKARTAEKO DIJAJAH BELANDA USA DIBUKA U/INOVASI
PDI,PDII1JERMAN-H,1943MCE2JEPANG TO.R.I1945
DONEGI400 TUNGGUJAKEKO SEKUTU 1945 JAKARTA MERDEKA USAHA KERISTEN-ISLAMI
SEKUTU 1945 INDONESIAMERDEKA17845,000EIFFEL INOVASI ILMU2 USA 1945
ARABIA BODY STILL DOWN,TST,BST ISRAELI45.000TRISTAR AMAN
JAKARTA 1945-1965 MONASGAGAL EKOJAYA PENERUSAN SEKUTU
SUNDA -JAWA TA ? INDONESIA1945-1965ISTANAYAKEUHARTO,EKOJAYA KERISTEN-ISLAMI
JABAR ?TINGGALBANDUNG1965
YAKEU1973DILLABSPTJ,PEJECOITBWFEVERLAST MSLALLAHI PENERUSAN KERISTEN
ARAB -EU TO BUFFER R.I1965-1997 ACT65HALEUN ISLAMI INOVASI1973OPASKA
RUSIA,RRC,TT,AF,ARABIA1978KZHT 1973-1978TAREKHISLAMI WFEDILLA,DANASAVES DANASAVE SEATTLE1978TRKHISLAMI
NABICSKAZHAHTANISLAMI
PERANGIRAQ-IRAN 1978-30THN REPELITA JAKARTA 20,ALLARUSIA BSPTJPEJECO PENERUSAN KERISTEN
LNLAJUTERUS ISLAMI INOVASI1973OPASKA
PERANGIRAQ-IRAN 1978-30THN BM BECRI RSTI893ST1,TENTARA BSHWANDARR
NEWHI 893ISLAMIMC2
PERANGIRAQ-USA 1978-30THN BM BECKRI1995WORLDEKO INSECRET NEWSCIENCE 893ISLAMIMC2

PERANGIRAQ-USA 1978-30THN KEAJAIBAN EKONOMI INDONESIA95 NEWHI 893ISLAMIMC2
NEWSCIENCE 893ISLAMIMC2
PERANGIRAQ-USA 1978-30THN PRESSY-DILLA-JUAG 1997RIEKONOMI SO ON LEVITHA SOSIALIS USA

OTTOTARIKHISLAMISELFCOUNTRY RIIBONDEKOBASE2002,WFESECRET NEWHI 893ISLAMIMC2
IN RESEARCH ECONOMI SELFCOUNTRY NEWSCIENCE 893ISLAMIMC2
SO ON LEVITHA SOSIALIS USA
INTEL ARAB-EU STILL PRESSY LN RIIBOND DUTY IS OVER,RI NO WORLDRISK

MANUVER ARABIA -RUSSIANISLAMI RIIBOND DUTYOVER,2007IRAQWINBY893ST1 USA-AGREE MANUVERITY2008

RIIBOND DUTYOVER,2008 VAR 2ALIRANISLAMI
YA,ALLAH-ILLAHIIRA,AGAMAILSMAIQ
QIYAMATI,SANANIISLAMIMAHLUKTHN TUHANRI GEOPOLITIK R.I RRIIBONDBASE2008UNRISK
ACMADDINSAHIDYAH2008BBMANUVER 2008R.I
TTD.KERJASAMA ISTANA DANACTI65BSP45HALEUN 2002-2008RIBOND2008
KITABULLAHI QRUAN SUNAH,HADIST
DIAGRAM DITULIS OLEH MAHASISWABDJ-JKT,AKTI65
DIKENAL DI LN DENGAN NAMA REPORT893ST1,BSH
SALAMA AKTI65ISTANA1965BSPTJ,45PEJECO45,R.I

PATOKI R.I S/D 2002RI2008,AKTIF65 AMAN U/ALLCOUNTRIES
BUDHISM2008,USA AGREE
MALAPETAKA VIAR893ST DOSA MASING2 DRT,LAUT,UDARA,PETISI AMAN,MALAPETAKARIEUT BREBES,CIREBONAN2008BUDIHSM2008,USA AGREE USAMANUVER RUSIA
BUDHISM2008,USA AGREE

RIIBONDBASE2002,RIIBONBSED2008,IRAQWINS2007CLBMY,GOD
..................................
ada sedikit padoman cara ningali semantik bahasa sunda