Wednesday, September 10, 2008

Kartu Lebaran Basa Sunda Haratis

Munggaran aya kartu lebaran dina basa Sunda? Kana kitu rupina. Mangga pilarian dina situs-situs nu nyadiakeun kartu lebaran, upami teu basa Inggris, nya basa Indonesia.
 
Ieu mah mamanawian, manawi kamanah, manawi bahan katampi, susuganan kaanggo, nyanggakeun kartu lebaran basa Sunda. Sanes mung ukur tiasa ditoong jiga kartu ti situs-situs nu nyadiakeun kartu, nanging leres-leres tiasa kapimilik ku nu dikintun, tiasa disimpen dina komputer masing-masing, tingalieun salalawasna.
 
Meungpeung masih keneh aya waktos, sateuacanna mudik, mulang ka lembur, kantun diundeur, lajeng tiasa dikintunkeun nganggo email tina komputer salira.
 
Sakantenan ngahaturkeun wilujeng boboran siam ka sadaya nu sok ngalongokan atanapi nganjang ka SundaBlog. Sih hapunten anu kasuhun tina samudaya kaluluputan, boh anu teu karaos, sok komo deui anu karaos, rumaos seueur katuna. Mugia tawakup.
 
Wilujeng Boboran Siam 1429 H.
 
Kartu lebaran tiasa diundeur di handap ieu.
 

No comments: