Sunday, July 22, 2007

Ngundeur Background Midi

Ngawitan muka SundaBlog, pasti bakal kakuping lagu Cingcangkeling. Tah Cingcangkeling versi nu ieu mah (rada jazzy) moal aya di tempat sanes, margi husus diaransemen di rorompok, kanggo baraya nu sumping ka dieu.
 
Kalandep? Nuhun ah. Kumaha pami hoyong ngundeur, teras disimpen dina komputer salira? Gampil (kanggo nu nganggo Internet Explorer), pilarian dina Temporary Files. Carana:
  1. Dina Internet Explorer klik Tools, Internet Option. Teras klik Tombol Settings, View Files. 
  2. Pilarian file Cingcangkeling.mid (biasana di handap)
  3. Klik katuhu, Copy, lajeng di-paste kana folder dina komputer salira
  4. Beres. Kantun muter. Tiasa nganggo WinAmp atanapi player sanesna
Cara sapertos kieu teh tiasa digunakeun kanggo milarian file anu ekstensina .mid (MIDI), .swf (FLASH), gambar (jpg, bmp, psd) sareng sajabina.
 
Wilujeng ngopi!

Kanggo Nu Dumuk Di Luar Negri

Sim kuring nampi sababaraha patarosan ti baraya nu aya di luar nagreg (maksadna luar negri :-), diantawisna Inggris, Jepang, Korea sareng Amerika, ngeunaan cara ngagaleuh eBook Sangkuriang full version. Seuseueurna nyebatkeun sesah upami mayar nganggo transfer pulsa mah. Kantenan da tadina ge maksadna mung kanggo baraya nu aya di Indonesia wungkul.
 
Upami ku cara transfer antar bank tangtos teu mungkin, margi jigana bakal ageung keneh biaya transferna, tibatan jumlah artos nu dikintunkeun. Namung teu kedah hariwang, aya sababaraha cara kanggo ngungkulanana:
 
1. Mayar via MoneyBookers
 
Ieu mangrupi cara pembayaran online nu panggampilna. Aya dua cara:
  • Salira daptar heula janten member di Situs MoneyBookers (haratis). Saparantos kitu, mangga kintunkeun jumlah nu kedah dibayar di situs MoneyBookers ku jalan ngeusikeun email tata_pjl @ telkom.net, atanapi
  • Kintunkeun alamat email salira ka tata_pjl @ telkom.net, sim kuring nu baris ngintun tagihan ka alamat email salira. Salajengna, salira baris diaping ku situs MoneyBookers kanggo ngintunkeun pembayaran.
2. Mayar via e-gold
 
Upami teu acan gaduh rekening eGold, mangga daptar heula (haratis) di Situs e-Gold (nu tos gaduh mah tangtos teu kedah daptar deui). Saparantos kitu, mangga kintunkeun egold ka rekening nomor 1793488. Tangtos rekening egold salira kedah dieusian heula ku eGold. Carana, salira tiasa ngagaleuh egold ti tukang dagang egold nu ngaleuya di Internet.
 
3. Nitip
 
Salira tiasa nitip pangagaleuhkeun pulsa ka rerencangan atanapi wargi nu aya di Indonesia, sakantenan dikintunkeun ka nomer XL Bebas 0818 0936 5858.
 
Saparantos mayar ku salah sahiji cara di luhur, kintunkeun konfirmasi via email ka tata_pjl @ telkom.net, nguningakeun tanggal salira ngintunkeun pembayaran/pulsa. Password baris dikintunkeun ngalangkungan email.
 
Jumlah nu kedah dibayar kanggo ngagaleuh eBook Sangkuriang full version:
 
1. Via MoneyBookers: 1 US Dollar (sadollar)
2. Via eGold                : 1 US Dollar (sadollar)
3. Transfer Pulsa       : Rp. 10 ribu (sapuluh rebu rupia)
 
Mudah-mudahan aya mangpaatna.
 
CatetanIcalkeun spasi samemeh sareng saparantos lambang @.
 

Tuesday, July 17, 2007

Mun Sangkuriang SMS-an

Tetela nepi ka kiwari ebook basa Sunda masih 'kacida pisan kabina-bina' samporetna, mun teu bisa disebut euweuh oge. Padahal ieu teh kacida pentingna pikeun ngarumat karya-karya lokal. Naon sababna? Geus kabuktian, tulisan dina buku konvensional gampang ruksak, mun teu dipiara enya-enya ku ahlina. Lian ti eta, najan geus dirumat sakumaha mistina, hiji mangsa pasti kana ruksakna.

Lamun ieu mah, lamun tulisan-tulisan tea dijieun ebook, najan teu dijamin bakal awet saendeng-endeng, tapi dijamin bakal jauh leuwih awet tibatan buku konvensional. Ngan pikeun ngawujudkeunana, loba pisan masalahna, diantarana bae (meureun):

1. Ebook can pati dipikawanoh, boh ku masarakat umum, boh ku para inohong
2. Wanoh, tapi teu paduli
3. Can aya niat nu daria ti urang Sunda pikeun ngamumule tulisan sangkan leuwih awet
4. Euweuh nu daek ngamodalan, sabab dihenteu-henteu oge nyieun ebook ngabutuhkeun dana, tanaga jeung kaparigelan nu teu dipiboga ku unggal jalma

Kumaha ari ketak ti pamarentah? Ah, komo eta mah, ulah diarep-arep :-)

Tibatan ngarep-ngarep aya nu ngamimitian bari jeung hararese, mending der dipigawe ku sorangan nya, bisi disebut kalahka omong. Salah sahiji buktina, kuring mindahkeun naskah carita Sangkuriang yasana R. T. A. Sunarja (euweuh taunan, tapi jigana mah ditulis dina awal abad 19), kana wangun ebook. Naskah aslina masih keneh make ejaan lama, kapaksa ditulis ulang, sangkan teu lieur nu maca.
e-Book Sangkuriang

Ebook Sangkuriang tiasa diundeur gratis di dieu. Ngan wayahna, aya sababaraha kaca diprotek, tapi nu sesana mah (lolobana) angger bisa dibaca. Sangkan bisa kabaca kabeh, kudu ngasupkeun password. Tah, jang ngagantian password, teu kudu meuli, tapi cukup ngirimkeun pulsa (XL Bebas) minimal 10 rebu rupia (leuwih ge teu nanaon) ka nomer 0818 0936 5858. Insya Allah moal matak leuleuweungan, piraning saharga soto atawa baso, itung-itung jajan budak.

Dimana geus ngirim, ulah poho ngirim SMS konfirmasi, ngabejakeun ngaran jeung tanggal ngirim pulsa. Conto: Iksan, 29 Oktober 2007. Password baris dikirim via SMS oge.

Naha mani kudu digantian, pan biasana ge sok gratis? Ih atuh itung-itung ngagantian tanaga we, buruh ngetik ulang jeung mindahkeun kana format ebook, buruh ngelas ngelis, jsb. Bosen ongkoh, gratis wae. Amunisi lah, ngarah rada sumanget. Cara mayar ku pulsa ieu kawilang cara nu rada aneh, tapi keun we lah. Nu penting mah papada ngeunah, sami-sami raos. Kitu sanes? Saneees...

Sok atuh, nu nineung kana basa Sunda, nu ngarasa urang Sunda, tibatan miceunan pulsa ka nu teu pararuguh, mending dipake ngamumule basa sorangan. Dijamin, moal hanjakal. Prung ah!