Sunday, November 16, 2008

Uubar

Panyakit, ceuk kolot mah ulah diogo. Kitu soteh mun saukur salesma atawa batuk sautak-saeutik. Kitu we cukup ku ubar kampung, pamatahan kolot. Tapi jaman ayeuna beda deui. Nirisan saeutik ka dokter. Ngan nu aneh mah ki lanceuk. Basa awakna karasa rada teu ngarareunah, nya niat rek ka dokter. Ngan ku sabab hoream indit, kalahka nitah batur. Dibejaan we nu karasana ieu, mimiti karasana poe anu jst. Basa ubarna didahar, tetela cageur. Ngan omat ulah diturutan, bisi nu dititahna deleka. Der keh ngomong ka dokter keur hese miceun, padahal urangna keur mencret. Pan bahaya :-)

Thursday, November 06, 2008

Kacapi Suling

MP3 Sunda Rupa-Rupa Wanda

Seueur nu mundut MP3 lagu-lagu Sunda dina rupi-rupi wanda. Di handap ieu kasanggakeun link kanggo ngundeurna. Upami link-na teu jalan, saena langsung bae nganjang ka nu gaduhna, di dieu. Nyanggakeun.