Sunday, November 16, 2008

Uubar

Panyakit, ceuk kolot mah ulah diogo. Kitu soteh mun saukur salesma atawa batuk sautak-saeutik. Kitu we cukup ku ubar kampung, pamatahan kolot. Tapi jaman ayeuna beda deui. Nirisan saeutik ka dokter. Ngan nu aneh mah ki lanceuk. Basa awakna karasa rada teu ngarareunah, nya niat rek ka dokter. Ngan ku sabab hoream indit, kalahka nitah batur. Dibejaan we nu karasana ieu, mimiti karasana poe anu jst. Basa ubarna didahar, tetela cageur. Ngan omat ulah diturutan, bisi nu dititahna deleka. Der keh ngomong ka dokter keur hese miceun, padahal urangna keur mencret. Pan bahaya :-)

3 comments:

deiz said...

heheheheheh.... kang, komo mun dokterna nyarios, ieu resepna di tuang tilu kali sadinten. nya terus we eta kertas resep teh di bagi tilu, isuk sasoek, beurang sasoek, peuting sesana...lumayan, janten tambih lieurr...

Tata said...

Hi..hi.. tapi ari matak damang mah teu nanaon.. Nuang resep bari teu kedah ditebus :-)

tresfrau said...

susah ga bisa di download ahhhhhhh,