Monday, December 15, 2008

Ka sugri anu parantos mairan, boh dina posting, shoutbox, atanapi ngalangkungan email, sim kuring ngahaturkeun sewu nuhun, bingah nu taya hinggana. Namung mugia tawakup rehna teu tiasa ngawalonan hiji-hiji. Ma'lum nu mairan sanes hiji dua. Nanging teu kedah salempang, sadayana dibaca, kalayan katampi pisan sagala rupi kritik, saran, oge panggeuing ti sadayana.

No comments: