Friday, December 01, 2006

Saembara Ngarang Novelet Sunda

Dina raraga mieling Hari Bahasa Ibu (Basa Indung) Internasional tanggal 21 Pebruari 2007, Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) baris ngayakeun “Lomba Ngarang Novelet Barudak Basa Sunda”. Pamilon lomba teu diwatesanan (umum), ditutup tanggal 31 Desember 2006 (cap pos). Novelet ditulis dina basa Sunda, diketik komputer 2 spasi antara 20-40 kaca, ukuran keretas A4. Tema karangan bebas, tapi kudu disaluyukeun pikeun bacaeun barudak umur 12-15 taun.
 
Naskah wajib dilengkepan ku identitas pangarang, dikirim ka Jln. Taman Kliningan II No. 5 Buahbatu Bandung 40264, kalawan dina amplopna ditulisan “Saembara Ngarang Novelet Barudak PP-SS”, atawa bisa dikirim ka alamat serelek (email) pangarangsunda@yahoo.co.id. Para juara lomba nu hadiah totalna Rp 9 juta ieu teh baris diumumkan tanggal 21 Februari 2007.
 
Sok atuh, nu ngaraos kagungan bakat tulas-tulis, ngariringan ah..