Wednesday, August 16, 2006

Blogger 'bungbu' weuteuh!!

Horee... blogger versi anyar, ahirna mucunghul oge. Tanggal 14 Agustus 2006 nak, Blogger in Beta dirilis. Ku sabab ngaranna ge versi beta, tangtu masih tacan sampurna sarta terus diutak-atik sangkan nepi kana tahap nyugemakeun. Dibanding versi ti heula, aya sababaraha fitur anyar diantarana wae:

- Posting bisa dikelompokkeun ngagunakeun fitur label (mirip categories dina WordPress)

- Urang bisa nangtukeun saha wae nu meunang maca blog urang

- Ngarobah jengglengan katut eusi blog teu kudu ngutak-ngatik HTML, tapi cukup ku ngagunakeun beubeuritan (mouse).

Mun geus teu sabar hayang nyobaan fitur anyar, wayahna kudu nyieun account anyar di dieu, sabab account nu baheula mah can bisa otomatis pindah kanu versi beta. Najan kitu, nurutkeun pihak Blogger, ka hareupna mah, kabeh ge bakal otomatis bisa pindah kana versi anyar. Ngan jigana mah rada lila keneh.

Bisi panasaran hoyong ningali tampilan blog nu ngagunakeun versi beta, mangga
klik di dieu. Wilujeng ngaraosan!!

No comments: