Saturday, September 02, 2006

Ebook Sunda Munggaran Sa-Alam Dunya

Lahuta? Gedebul? Bisa jadi. Tapi saha nu apal ieu teh memang ebook basa Sunda munggaran saalam dunya! Salila ieu asana nu ngaleuya di internet teh ngan ukur ebook nu ngagunakeun basa Inggris. Aya oge ebook nu ngagunakeun basa Indonesia, najan teu pati loba. Ngan palebah ebook nu ngagunakeun basa Sunda mah..asa can kungsi manggih.
 
Lamun tea mah bener can kungsi aya ebook basa Sunda, teu salah-salah teuing mun kuring ngagorowok yen ieu ebook teh bener-bener ebook munggaran saalam dunya nu ngagunakeun basa Sunda! Lamun geus aya? Nya tinggal bit heula we, teu jadi ngaku-ngaku munggaran saalam dunya.
 
Ku naon kuring milih wangun (format) ebook pikeun medalkeun tulisan-tulisan kuring? Aya sawatara alesan, diantarana:
  1. Mun ebook nu ngagunakeun basa Inggris jeung basa Indonesia aya di internet, kunaon ari nu ngagunakeun basa Sunda bet suwung? Pikiran kieu teh teu weleh gumulung jeroeun uteuk. Mun teu dilaksanakeun, jigana kuring terus-teruan dikukuntit ku pikiran samodel kieu. Lian ti eta, mun teu dimimitian ti ayeuna rek iraha deui atuh?
  2. Kuduna mah ieu nu kahiji: Penerbit buku konvensional can tangtu (pasti moal)aya nu daekeun medalkeun tulisan-tulisan kuring.
  3. Lian ti murah, nyieun ebook mah bisa ku sorangan, teu kudu muruhkeun, teu kudu icil duit, teu kudu kaluar modal rohaka.
  4. Nyieunna cukup sakali, tapi diundeurna bisa ku sarayak-rayak, rek sarebu urang, rek saratus rebu urang jst., nyieun ebookna mah cukup sasiki.
  5. Mun geus aya nu ngamimitian mah, sugan we engkena jadi loba ebook nu ngagunakeun basa Sunda. Ka hareupna, saha nu apal, sugan we aya penulis kawentar nu daek medalkeun karyana dina wangun ebook, komo bari jeung gratis mah, pedo! Pan urang-urang (urang Sunda) tah nu untungna..

Sakantenan iklan, bilih aya nu maksad medalkeun karyana dina wangun ebook, boh kanggo icaleun (copy disabled, print disabled, password protected) atanapi kanggo bagikeuneun gratis (sapertos ebook di handap ieu, teu di-protek), kintun email we ka bukubagus+bikinebook@gmail.com  MIRAH..MIRAH!! (promosi mode-on :-).

 
Jadi, medalkeun tulisan pribadi dina wangun ebook teh lain hayang katangar, lain hayang kaalem, ieu mah saukur tanda katineung leuleutikan ti urang Sunda pituin kana basa indungna, basa Sunda. Kitu oge ieu mah saukur lengkah nu kadada kaduga, sae mah henteu. Meureun keuna kana paribasa, puraga tamba kadengda. Nya tibatan euweuh pisan ketakna keur ki Sunda, atuh ieu mah etang-etang sampeu bari we. Raos nya tuang, teu raos ka ucingkeun! Dijamin moal beukieun..
 
Ebook basa Sunda nu dijudulan Uteuk Tongo Kahayang Gajah teh tiasa diundeur (di-download) di dieu kalayan GRATIS!!

1 comment:

qordlowiy said...

teu tiasa diunduh kang file-na....
sanes atos teu aktif geocities.com teh?
manawi aya tumbu anu sanesna....