Friday, October 03, 2008

Kakaren Lebaran Atawa Kakaren Puasa?

Mun teu salah, kakaren teh asal kecapna tina kakarian, harti sajalantrahna kurang leuwih susa-sesa. Kakaren lebaran biasana dilarapkeun kana kadaharan susa-sesa lebaran. Pan biasana poean lebaran mah sok sagala didahar, sagala dijejelkeun kana beuteung. Jiga nu kokomoan, itung-itung 'balas dendam' sanggeus sabulan campleng sagala disungkeret, nepi ka aya paribasa 'kokoro manggih mulud, puasa manggih lebaran'. Nu matak, sababaraha poe ti tas lebaran, biasana nu aya tinggal kakaren.
 
Saur Pa Ustad, aya nu leuwih penting batan kakaren lebaran, nyaeta kakaren puasa. Lamun puasana bener, tangtu dina poean lebaran moal kokomoan. Moal sagala didahar, moal sagala dipake, moal sagala diaya-ayakeun. Puasa saestuna kudu jadi madrasah alias diklat pikeun diajar nyengker tur ngadalian hawa napsu. Ngaran-ngaran diajar mah pan di mana geus bisa teh sok terus dipake atawa dipraktekkeun. Contona, mun urang diajar nyetir mobil, tangtu mun geus bisa teh dipake nyupiran. Mun teu kitu, jang naon atuh make jeung diajar nyetir sagala?
 
Puasa oge cenah kudu kitu idealna mah. Naon-naon anu ku urang dilakonan dina bulan puasa teh kudu dipraktekkeun dina bulan-bulan sejenna. Mun dina bulan puasa rajin maca Kur'an, rajin solat, rajin sodakoh, tur bisa ngeker hawa napsu, dina bulan sejen oge kudu kitu, malah kudu leuwih mun bisa mah. Hartina, urang boga kakaren puasa salian ti kakaren lebaran teh. Mun teu kitu, tangtuna oge urang baris kaasup nu teu boga kakaren puasa, dina harti euweuh tapakna meunang meuseuh diri jero sabulan teh.
 
Ari urang, naha geus kaasup anu boga kakaren lebaran wungkul, atawa ditambahan ku kakaren puasa? Hayu ah urang nanya ka diri masing-masing!
 

Pamaos SundaBlog

 

3 comments:

Anonymous said...

Assalamu'alaikum
Neda sih hapunten pangersa bade ngiring copas catetan Kakaren Lebaran
Hatur nuhun Pangersa..

Wss
Herri A Suryadikatma

Tata said...

Hatur nuhun parantos sindang, Kang Herri.

Obat Radang Paru-Paru said...

kakaren lebaran sok seueur mah , hehe