Monday, January 22, 2007

The Complete Beatles Chronicle (FREE!)

Ngungkab kalawan gemet tur imeut sajarah The Beatles, hususna ngeunaan hal-hal anu pakuat-pakait jeung sesi rekaman. Euyeub ku mangpirang-pirang dokumen ngeunaan kahirupan ieu grup, boh nu sipatna umum atawa pribadi, ti mimiti lelengkah halu nepi ka bubarna pisan.
 
Judul: The Complete Beatles Chronicle
Yasana: Mark Lewisohn
Pamedal: Harmony
ISBN: 0517581000
Medal kaping: 22 September 1992
Jumlah kaca: 365
 
Supados teu panasaran, mangga diundeur bae, HARATIS. File-na lumayan ageung (30.1 Mb)
http://rapidshare.com/files/12635283/Complete_Beatles_Chronicle.pdf