Thursday, January 24, 2008

NGARAH CALAWAK

Asa kakara ngajaran nganjang ka parawan tanpa aya halanganana. Asa tara-tara, ngadak-ngadak, sabab saacanna mah kadang-kadang rada gagabah. Maksadna, tara tatanya saacanna naha sang parawan kacangcang manah ka jajaka gandang atawa tacan. Pan salah-salah, matak mamala tah!
 
Sang parawan ngaranna Anah, anak Mang Karta panyawah Babah Can. Najan sakadar anak panyawah, Anah gandang taya papadana. Awakna rada panjang, rarayna matak nahnay jajaka mata karanjang. Balatak jajaka nyaah ka Anah, hayang nganjang, hayang nyangcang. Hanjakal Anah narah, sabab hayangna ngan ka kang Jaja, jajaka bala dadana, malah bala saawak-awak, ngan hanjakal na mastakana mah rada carang.
 
Anah nyaah ka Kang Jaja, Kang Jaja nyaah ka Anah. Pas. Matakna, saban Ahad Kang Jaja nganjang ka Anah. Basana ngarah tambah nyaah. Padahal nyatana mah hayang nyabak ... tangkal kalapa na pakarangan Mang Karta. Naha? Sabab na tangkal kalapana aya Anah :-)
 
Basa Kang Jaja nganjang tanggal salapan Sawal, Anah kasampak rada balangah, kawas aya masalah na manahna. Panasaran, Kang Jaja nanya, "Naha kawas aya masalah, Nah? Katarana balangah.."
 
"Ah, taya masalah Kang.." Anah narah.
 
"Wah, Akang mah cangcaya.. Balaka lah ka Akang mah, ngarah janglar kana manah," Kang Jaja maksa.
 
"Abah Kang.." Anah kapaksa balaka.
 
"Abah? Naha Abah?"
 
"Abah maksa Anah sangkan nampa panglamar Jang Amat anak bandar kalapa, balatak hartana. Padahal anak Jang Amat aya kana dalapanna, katambah-tambah raray Jang Amat mah kawas panakawan. Jaba balatak randa anyar gara-gara Jang Amat kawas jalma sawan, saban parawan hayang kaasaan. Anah narah, ngan Abah kalahka amarah. Anah kapaksa nampa panglamarna..."
 
Kang Jaja rarayna rada asak, nahan amarah. Hanjakal ngadadak taya tangan pangawasa, sabab Kang Jaja aya panyawat asma. Hayangna ngawakwak, ngan awakna ngadadak nahnay. Kalahka nyangsaya na tangkal kalapa.
 
Anah calangap, ngarasa salah.
 
Kang Jaja katarajang asma. Kahayangna napas, malah calawak. Manahna mah ngagantawang, nyasalah ka Abah, ka Jang Amat, ka Anah. Taya bayana, tamaha kasawat asma, katambah jalma sangsara. Kapaksa pasrah. Dadah Anaaahhh...!
 
Cag ah. 

6 comments:

Anonymous said...

Walah macana matak calawak.

Muhammad said...

Hebring euuuuuuy (Habring ay)

eka said...

Wah, pangalaman Akang basa jajaka, nya? Balaka lah, Kang! Kang Jaja mah ngan na bacaan, padahal mah Kang Tata. Nya?

Tata said...

@muhammad
Nuhun Kang..

@eka
Cangkeul ah Kang Eka :-) Na bet janten calawak sadaya ieu teh? He..he.. teu langkung nu ngalangkung lah eta mah..

Anonymous said...

Ampun ngawaos karangan akang meuni cape calawak babarakatakan nyeri kulit beuteung.Naha meuni pinter eta ngajadikeun carita.
Jadi gaduh carita jang barudak nu teu ngarti sunda.

Zona Dago said...

Lama-lama sayah malah tambah calawak dan babarakatakan.... :D