Monday, August 06, 2007

Bung Karno: PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT

Dina raraga mieling Poe Kamerdikaan Indonesia, taya salahna lamun urang nyoreang alam ka tukang, nyusud tapak lacak kolot urang nu ngabaladah tur bajoang geusan nanjeurkeun karaharjaan lemah cai. Bung Karno, salah sahiji proklamator kamerdikaan Indonesia, kawilang gede jasana dina enggoning ngadadasaran ngadegna Republik Indonesia. Pikeun neuleuman leuwih jero sangkan apal saha ari Bung Karno nu sabenerna, kaasup rupa-rupa implenganana, leuwih hade lamun urang  maca autobiografi Bung Karno nu ditulis ku wartawati Amerika, Cindy Adams. Judulna: Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat.
 
Bung Karno - Penyambung Lidah Rakyat
 
Nangin punten, ieu ebook nu formatna PDF teh lain basa Sunda, tapi ditulis dina basa Indonesia. Kandelna 210 kaca, file-na teu gede, ukur 896 Kb. Basa munggaran medal, ieu buku teh masih make ejaan lama. Tapi dina ebook ieu mah, geus diganti make  ejaan baru (EYD). Nu sok rada ngahuleng maca ejaan lama, dijamin, moal lieur deui :-)
 
Hargana ngan ukur Rp. 50 ribu, kalawan spesifikasi :
 
Judul      : Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat
Format  : PDF, 210 kaca
Font       : Tahoma 14pt
File         : 896 Kb
Ejaan      : EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)
 
DAFTAR EUSI:
 
Bab 1    Alasan Menulis Bab Ini
Bab 2    Putera Sang Fajar
Bab 3    Mojokerto: Kesedihan Di Masa Muda
Bab 4    Surabaya: Dapur Nasionalisme
Bab 5    Bandung: Gerbang Kedunia Putih
Bab 6    Marhaenisme
Bab 7    Bahasa Indonesia
Bab 8    Mendirikan PNI
Bab 9    Masuk Tahanan
Bab 10  Penjara Banceuy
Bab 11  Pengadilan
Bab 12  Penjara Sukamiskin
Bab 13  Keluar Dari Penjara
Bab 14  Masuk Kurungan
Bab 15  Pembuangan
Bab 16  Bengkulu
Bab 17  Pelarian
Bab 18  Jepang Mendarat
Bab 19  Pendudukan Jepang
Bab 20  Kolaborator Atau Pahlawan?
Bab 21  Puteraku Yang Pertama
 
Ebookna tiasa di-download heula, jadi engke tinggal ngasupkeun passwordna wungkul. Pikeun mundut password-na, mangga kantun milih SALAH SAHIJI tina 3 cara di handap ieu:
  1. Transfer ageungna Rp. 50 ribu ka rekening:
    A/C 04.03.20.001373.9 Bank Jabar Ciamis (a/n Aan Harnani) 
  2. Kintun PULSA ageungna Rp. 50 ribu ka nomer 0818 0936 5858 (XL Bebas)
  3. Bayar nganggo e-gold ageungna US$ 6 (genep dollar AS) ka nomer rekening egold: 1793488
Sanggeus kitu, kirim konfirmasi kana email: tata_pjl@telkom.net nu eusina:
  • cara jeung tanggal mayar
  • judul ebook nu di-download, ngarah teu patukeur password-na
Sarengsena di-cek, password baris dikintunkeun nganggo email.
 
 

1 comment:

Anonymous said...

Kumpulan E-book Terlengkap
Koleksi kumpulan e-book komputer, pemograman, bisnis, teknik,
hipnotis, robet kiyosaki, novel, dan lainnya. http://aneka-cd.t35.com
http://buku-digital.blogspot.com.
Terimakasih.