Wednesday, February 21, 2007

Ganti Kulit

Puasa ge aya lebaranana. Biasana poean lebaran gararinding, make baju anyar. Dahareun oge nyakitu. Nu biasana dahar karo uyah cek paribasana, poean lebaran mah maksakeun, sagala diaya-ayakeun, nepi ka aya paribasa kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran.
 
Ari blog mah da tara puasa. Tapi kadang-kadang asa bosen make baju nu eta-eta keneh, tampilanana kitu-kitu keneh. Maenya oray wae sok ganti kulit, ari blog henteu:-) Ngan nyaeta horeamna teh, mu hayang ganti baju, loba pisan pigaweeunana. Komo SundaBlog mah masih make template blog nu baheula, najan sistemna geus migrasi ka blogger anyar ge.
 
Teu wudu lieur oge, sabab loba hal nu kudu dipigawe manual. Tapi ari dikeureuyeuh mah tungtungna anggeus oge. Hasilna, rada lendeng kana sirah, jaba loba pigaweeun sejen nu kuduna dipigawe jadi kaboler. Ngan ari geus anggeus mah, sok resep nempo hasil pagawean teh. Asa pangalusna we sugan mah. Kajeun ceuk batur goreng ge, nu penting hasil kurah-kerih sorangan, uprak-oprek otodidak. Meunang sababaraha poe mah terus we dilengleng, ditatap diusap :-) Baju anyar teaa...
 
Ka sugri nu bade tutukeuran link, hususna blog nu nganggo basa Sunda, disuhunkeun rido galihna kanggo netelakeun oge deskripsi ngeunaan blogna. Teu kedah panjang-panjang, cekap sabaris atanapi dua baris. Contona tiasa ditingali di gigir palih katuhu dina sidebar Blog Tatangga.
 
Reureuh heula ah...
 

No comments: