Monday, December 19, 2011

Bewara

Saparantos aya kana dua taunna diusahakeun, pamustunganana http://sundablog.blogspot.com teu tiasa diakses deui 'dapurna'. Nya teu aya deui jalan iwal ti kedah ngalih ka tempat nu enggal di http://sunda-blog.blogspot.com, supados langkung tumaninah ongkoh.
 
Ku margi kitu, seratan-seratan SundaBlog baris diupdate di tempat enggal. Anu tos ngalanggan via email teu kedah hariwang, margi baris dikintun update otomatis ti tempat nu enggal.
 
Mugia janten uninga.
 
 
Admin SundaBlog,
 
 
 
Tata Danamihardja