Wednesday, June 06, 2007

Software Sunda Munggaran Sa-Alam Dunya!


Kantos mendakan software nganggo basa Sunda? Sim kuring mah asana dugi ka danget ieu mah teu acan kantos kawenehan. Duka upami kirang ngorehan mah.

Upami tea mah teu acan kantos aya, jigana software Milangkala teh memang leres janten software munggaran nu basana nganggo basa Sunda. Sanaos sanes software anu 'canggih', namung aya misi anu mandiri kanggo ngalenyepan jatining hirup sareng huripna. Oge mamanawian ieu software tiasa lebet ka MURI :-)

Waktos teh kacida nyerelekna. Software Milangkala, minangka software munggaran dina basa Sunda, ngajak urang pikeun ngalenyepan waktos. Mangga geura emut-emut, naon anu kaimpleng upami salira milangkala (ulang taun)? Biasana tara ieuh kalenyepan, tos dugi ka mana urang lumaku dina enggoning nyangking pancen salaku khalifah di dunya ieu? Naon bae nu tos dipidamel ku urang dina ngamangpaatkeun sesa umur?

Ku software ieu baris katingali kumaha nyerelekna waktos, kumaha nambihanana yuswa urang dina etangan milidetik. Sabaraha sasih, sabaraha dinten, sabaraha menit, sabaraha detik, sabaraha milidetik saleresna urang parantos lumampah atanapi kumelendang di alam dunya? Software ieu, dina enas-enasna mah ngajak pikeun ngamangpaatkeun waktos kanggo nyiar bekel dunya akherat.

Milangkala oge dilengkepan ku 'alarm' (pangemut-ngemut) dina wangun 'pop-up message', sabaraha dinten deui salira dugi kana waktos milangkala. Sadayana jentre diuningakeun. Oge baris aya pangbagea otomatis kanggo salira upami kaleresan panceg dugi kana dintenan milangkala.

Cara nganggona, salira kantun ngalebetkeun data mangrupi tanggal lahir (tanggal, sasih sareng taun), pencet tombol, salajengna kantun nitenan sabaraha saleresna yuswa salira, dinten naon salira digubragkeun ka alam dunya sareng saterasna.

Lian ti eta, salira oge tiasa ngintunkeun software milangkala minangka hadiah atanapi kagegelan, kanggo ngaraketkeun tali silaturahmi sareng wargi, rerencangan kuliah, rerencangan kantor, sareng sajabina. Jenengan sareng alamat web atanapi email, oge tiasa dilebetkeun kana ieu software ngagunakeun software panambih: kalabrander. Cara nganggona oge aya dina pituduh 'AOS HEULA', gampil tur henteu matak sesah.

Software Milangkala sakumplitna tiasa diundeur (download) haratis di dieu.

Nyanggakeun, wilujeng ngaraosan software sunda munggaran sa-alam dunya!